Online  76  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8332
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวเหมือนฝัน เชนะโยธิน
กลุ่มสาระฯ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ()
วิชาเอก -
วันเข้าทำงาน  2/6/2557
อายุราชการ 6 ปี 5 เดือน 28 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.
โทรศัพท์
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
กลุ่มสาระฯ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ)
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันเข้าทำงาน  5/6/2555
อายุราชการ 8 ปี 5 เดือน 25 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/10
โทรศัพท์ 081-0154661
E-Mail wan_ouam@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางจิรวดี ผ่องใส
กลุ่มสาระฯ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (vv)
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
วันเข้าทำงาน  12/9/2559
อายุราชการ 4 ปี 2 เดือน 18 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.
โทรศัพท์ 0
E-Mail academic.tmk@gmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 3 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางนันทนา วิราศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พัชริดา ศักดิ์สิทธิวงศ์
ชั้น ม.5/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
นราธิป บัวบาน : ม.1/5
ศุภางค์ อ้นเทศ : ม.1/9
ยอดฉัตร อภิลักโตยานันท์ : ม.3/6
ณัฐวุฒิ ธาตุทอง : ม.3/8
ศศิมา ยินดี : ม.6/4
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง