Online  136  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 620
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายยุทธิชัย อวยชัย
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก การศึกษาตลอดชีวิต,การแนะแนว
วันเข้าทำงาน  5/5/2560
อายุราชการ 3 ปี 9 เดือน 27 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/3
โทรศัพท์ 0904456351
E-Mail Yoot.esta89@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนรางกูร สังข์กระแสร์
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก จิตวิทยา(แนะแนว)
วันเข้าทำงาน  26/12/2528
อายุราชการ 35 ปี 2 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/2
โทรศัพท์ 081-5650415
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์
กลุ่มสาระฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ.)
วิชาเอก การบัญชี
วันเข้าทำงาน  1/11/2553
อายุราชการ 10 ปี 4 เดือน 0 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/7
โทรศัพท์ 034-541-044
E-Mail nan.pattaraweangkanch@gmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 3 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางการะเกษ อ่อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชวกร คงกะเรียน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พรนภา อ้นหนู
ชั้น ม.6/7 GPA=3.9
สอบได้ที่ 6

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
พีรพงษ์ ผูกรักษ์ : ม.2/5
ณัฐฌา วงษ์สวรรค์ : ม.3/7
ธนโชติ จันหอม : ม.4/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง