Online  52  คน        
 ครู   นักเรียน











    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1149
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายก่อกิจ ธีราโมกข์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (วท.ม.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  28/7/2552
อายุราชการ 12 ปี 2 เดือน 24 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/6
โทรศัพท์ 0866637067
E-Mail gawkij@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนันทนา วิราศรี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
วันเข้าทำงาน  17/11/2540
อายุราชการ 23 ปี 11 เดือน 4 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/5
โทรศัพท์ 086-1342069
E-Mail nann.wr@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวณพชนก สุวรรณมณี
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/4/2552
อายุราชการ 12 ปี 6 เดือน 20 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/8
โทรศัพท์ 0931469985
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก เทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันเข้าทำงาน  20/3/2558
อายุราชการ 6 ปี 7 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/10
โทรศัพท์ 0844147895
E-Mail alaloalalo@outlook.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (บธ.บ)
วิชาเอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วันเข้าทำงาน  5/6/2555
อายุราชการ 9 ปี 4 เดือน 16 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/8
โทรศัพท์ 081-0154661
E-Mail wan_ouam@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายวิทวัส พุทธประเสริฐ
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ()
วิชาเอก
วันเข้าทำงาน  10/6/2562
อายุราชการ 2 ปี 4 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/5
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 6 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวน้ำฝน ใจผ่อง
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ทักขพล ไทยสงเคราะห์
ชั้น ม.4/1 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
ธนภัทร เต้าชุ้น : ม.2/3
ปารณีย์ ม้าเทศ : ม.2/4
นภัฎศกร นึกงาม : ม.3/10
ศุภวิชญ์ จันทร์เรือง : ม.5/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง