Online  38  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 609
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.บ.)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วันเข้าทำงาน  10/4/2530
อายุราชการ 33 ปี 6 เดือน 14 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/7
โทรศัพท์ 0822522622
E-Mail mygailme@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
วันเข้าทำงาน  16/5/2527
อายุราชการ 36 ปี 5 เดือน 8 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/4
โทรศัพท์ 086-0108587
E-Mail watthana.pla@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางนันทนา วิราศรี
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
วันเข้าทำงาน  17/11/2540
อายุราชการ 22 ปี 11 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/1
โทรศัพท์ 086-1342069
E-Mail nann.wr@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวณพชนก สุวรรณมณี
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/4/2552
อายุราชการ 11 ปี 6 เดือน 23 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/5
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก เทคโนโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันเข้าทำงาน  20/3/2558
อายุราชการ 5 ปี 7 เดือน 4 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/1
โทรศัพท์ 0616152414
E-Mail alaloalalo@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายวิทวัส พุทธประเสริฐ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ()
วิชาเอก
วันเข้าทำงาน  10/6/2562
อายุราชการ 1 ปี 4 เดือน 14 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/8
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 6 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวอลิสา ป่วนเดช
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูณพชนก สุวรรณมณี

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ธารน้ำ สุขศรีทอง
ชั้น ม.3/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
วีรภัทร พลับพลา : ม.4/5
อธิป อ่อนนาง : ม.4/5
สุภานันท์ จะแจ้ง : ม.5/6
วิสันละยา วัดพ่วง : ม.6/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง