Online  90  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 2796
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ(เกษตร)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศ.ม.)
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  12/6/2538
อายุราชการ 26 ปี 5 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.5/8
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ(เกษตร)
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (วท.บ.)
วิชาเอก เกษตรศาสตร์
วันเข้าทำงาน  22/3/2559
อายุราชการ 5 ปี 8 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/8
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 2 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
มาริฐา บุตรนาราประเสริฐ
ชั้น ม.4/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง