Online  54  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 714
ไม่อยากติดร ติด0 มีเวลาน้อยมาก  [25/9/2562]
ถ้าไม่ให้เข้าโรงเรียนก็ให้ยามบอกเเต่เเรกเลย จะได้ไม่ต้องเข้ามาให้โดนไล่  [14/9/2562]
นักเรียนใหม่เอาป้ายชื่อมาแขวนคอ มันดีมาก ยกระดับรร.ขึ้นมาอีก  [26/6/2562]
ผมรักทุกคนในรรท่ามะกา  [30/5/2562]
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
อ่านทั้งหมด


แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
วันเข้าทำงาน  10/11/2535
อายุราชการ 27 ปี 0 เดือน 29 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/6
โทรศัพท์ 087-1329850
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางปราณี เทพเทียน
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/1/2528
อายุราชการ 34 ปี 11 เดือน 7 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/5
โทรศัพท์ 082-3539634
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คศ.บ.)
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ศึกษา
วันเข้าทำงาน  5/1/2539
อายุราชการ 23 ปี 11 เดือน 3 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/2
โทรศัพท์ 089-0230415
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 3 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์
ครูชำนาญการ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
วริศรา คำเอก
ชั้น ม.4/1 GPA=3.94
สอบได้ที่ 6

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 5 คน
กฤตเมธ ศรีมงคลชัย : ม.1/5
ธนทรัพย์ ปานนาค : ม.4/2
อภัสรา มีจั่น : ม.5/5
มินทาดา ตาพราว : ม.5/6
ทานตะวัน ขำอิ่ม : ม.6/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง