Online  73  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3152
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวไพเราะ กาฬภักดี
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
วันเข้าทำงาน  10/11/2535
อายุราชการ 28 ปี 2 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/4
โทรศัพท์ 087-1329850
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางปราณี เทพเทียน
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์
วันเข้าทำงาน  1/1/2528
อายุราชการ 36 ปี 0 เดือน 15 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/9
โทรศัพท์ 082-3539634
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คหกรรม)
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คศ.บ.)
วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ศึกษา
วันเข้าทำงาน  5/1/2539
อายุราชการ 25 ปี 0 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/3
โทรศัพท์ 089-0230415
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 3 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางมนทิรา มะม่วงชุม
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูทิพย์มาศ สำแดง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สุรารักษ์ อ่ำระมาด
ชั้น ม.3/3 GPA=3.96
สอบได้ที่ 6

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ฐิติกัลยา สีคำ : ม.4/2
ฐิตาพร กองกุศล : ม.4/6
ชุติมา คงสังข์ : ม.4/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง