Online  51  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4758
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
ไม่ทราบว่าโรงเรียนจัดประชุม วางแผนการเปิดภาคเรียน เเบ่งนักเรียน หรือวางเเผนการเรียนตอนเปิดเทอมหรือยังคะ ใกล้จะเปิดเทอมเเล้วนะคะ รู้สึกว่าดำเนินการช้ามาก ตารางสอนก็ยังไม่ออก เวลาเรียนก็มีน้อย รบกวนเพื่อความรวดเร็วด้วยนะคะ จะได้เตรียมตัวถูก  [23/6/2563]
ตัวอย่างการซื้อของ ม.ต้น 600-450 เหลือจ่ายเงินเพียง 150 บาท  [10/6/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีไทย
วันเข้าทำงาน  29/12/2560
อายุราชการ 2 ปี 9 เดือน 26 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/5
โทรศัพท์ 0871627959
E-Mail donutt162@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายอำนาจ ประทุมทาน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศม.)
วิชาเอก ศิลปศึกษา
วันเข้าทำงาน  5/11/2535
อายุราชการ 27 ปี 11 เดือน 19 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/8
โทรศัพท์ 0879008141
E-Mail amnatpratumtan@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก หลักสูตรและการนิเทศ
วันเข้าทำงาน  24/6/2563
อายุราชการ 0 ปี 4 เดือน 0 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/9
โทรศัพท์ 0924903842
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายสุรเดช ทองอ่อน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศบ.)
วิชาเอก ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 1 ปี 11 เดือน 19 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/5
โทรศัพท์ 0811907724
E-Mail joesobao@windowslive.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 4 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวภิญโญ เอี่ยมน้อย
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูณพชนก สุวรรณมณี

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
พัชริดา ศักดิ์สิทธิวงศ์
ชั้น ม.5/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
วีรภัทร พลับพลา : ม.4/5
อธิป อ่อนนาง : ม.4/5
สุภานันท์ จะแจ้ง : ม.5/6
วิสันละยา วัดพ่วง : ม.6/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง