Online  48  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 6357
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศษ.บ.)
วิชาเอก ดนตรีไทย
วันเข้าทำงาน  29/12/2560
อายุราชการ 3 ปี 0 เดือน 18 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/5
โทรศัพท์ 0871627959
E-Mail donutt162@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายอำนาจ ประทุมทาน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (กศม.)
วิชาเอก ศิลปศึกษา
วันเข้าทำงาน  5/11/2537
อายุราชการ 26 ปี 2 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/8
โทรศัพท์ 0879008141
E-Mail amnatpratumtan@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวภัททิรา เงาะลำดวน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก หลักสูตรและการนิเทศ
วันเข้าทำงาน  24/6/2563
อายุราชการ 0 ปี 6 เดือน 23 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/9
โทรศัพท์ 0924903842
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายสุรเดช ทองอ่อน
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศบ.)
วิชาเอก ดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล
วันเข้าทำงาน  5/11/2561
อายุราชการ 2 ปี 2 เดือน 11 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/5
โทรศัพท์ 0811907724
E-Mail joesobao@windowslive.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 4 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายก่อกิจ ธีราโมกข์
ครูชำนาญการ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูทิพย์มาศ สำแดง

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
เยาวลักษณ์ นิ่มขาว
ชั้น ม.6/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
ฐิติกัลยา สีคำ : ม.4/2
ฐิตาพร กองกุศล : ม.4/6
ชุติมา คงสังข์ : ม.4/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง