Online  104  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 3094
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายเอนก สุทธิสินทอง
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา
วันเข้าทำงาน  11/7/2532
อายุราชการ 32 ปี 4 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/3
โทรศัพท์ 081-9369441
E-Mail -anek22102504@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก พลศึกษา
วันเข้าทำงาน  24/2/2535
อายุราชการ 29 ปี 9 เดือน 9 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/8
โทรศัพท์ 089-9287847
E-Mail oakpuchapant@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายจีระศักดิ์ กลมวง
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (กศบ)
วิชาเอก พลศึกษา
วันเข้าทำงาน  12/2/2556
อายุราชการ 8 ปี 9 เดือน 21 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/7
โทรศัพท์ 0863678809
E-Mail glomwong2523@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุษรารัตน์ แก้วสะอาด
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (คบ.5)
วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/10/2563
อายุราชการ 1 ปี 2 เดือน 1 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/10
โทรศัพท์ 0651038137
E-Mail -
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 4 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
กัญจน์รัตน์ เย็นสมุทร
ชั้น ม.3/2 GPA=4
สอบได้ที่ 1

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 8 คน
ธัญทิพย์ เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
ธัญชนก เกียรติอมมรเวช : ม.2/1
อาภัสรา สร้อยปาน : ม.2/9
ทิพย์สุคนธ์ จัดละ : ม.3/4
กิตติยา ไหลแหวน : ม.3/7
ธัญญาเรศ พรมีสุข : ม.5/6
ผกามาศ สุวรรณทิพย์ : ม.6/5
เพ็ญพร โพธิ์ศรี : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง