Online  52  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 8181
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
อ่านทั้งหมด

แสดงข้อมูลครูที่เลือก
ภาพถ่าย ข้อมูลครู
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาววันลิษา ขำอิ่ม
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก ภาษาไทย
วันเข้าทำงาน  15/5/2552
อายุราชการ 11 ปี 11 เดือน 8 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/9
โทรศัพท์ 083-3176540
E-Mail splovena@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก การบริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  6/2/2552
อายุราชการ 12 ปี 2 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.6/6
โทรศัพท์ 0833162317
E-Mail kruton2218@Gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวจีระวรรณ พรศิริ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ค.ม.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  1/5/2552
อายุราชการ 11 ปี 11 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/2
โทรศัพท์ -
E-Mail -
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางดุจดาว นุชนุ่ม
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก การจัดการทั่วไป
วันเข้าทำงาน  29/5/2538
อายุราชการ 25 ปี 10 เดือน 25 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.4/6
โทรศัพท์ 095-7796390
E-Mail star.thamaka@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (ศษ.ม.)
วิชาเอก บริหารการศึกษา
วันเข้าทำงาน  6/8/2556
อายุราชการ 7 ปี 8 เดือน 17 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.3/8
โทรศัพท์ 0969415871
E-Mail zalabaokuchat@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัจฉรียา พรมประเสริฐ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (0)
วิชาเอก ภาษาไทย
วันเข้าทำงาน  9/6/2558
อายุราชการ 5 ปี 10 เดือน 14 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/5
โทรศัพท์ 0
E-Mail 0
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวพลิมา อุตตโรพร
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ศศ.บ.)
วิชาเอก บรรณารักษศาสตร์
วันเข้าทำงาน  3/12/2533
อายุราชการ 30 ปี 4 เดือน 20 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.2/2
โทรศัพท์ 081-7054997
E-Mail palimau@gmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ค.บ.)
วิชาเอก ภาษาไทย
วันเข้าทำงาน  1/10/2561
อายุราชการ 2 ปี 6 เดือน 22 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/10
โทรศัพท์ -
E-Mail vs_34377@hotmail.com
     
ไปดูตารางสอน ชื่อ-นามสกุล นางอภินันท์ สีสันต์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก (ศษ.ม)
วิชาเอก การสอนภาษาไทย
วันเข้าทำงาน  17/5/2527
อายุราชการ 36 ปี 11 เดือน 6 วัน
ครูที่ปรึกษาชั้น  ม.1/2
โทรศัพท์ 089-2545472
E-Mail kruapinun@hotmail.com
     
จำนวนคุณครูทั้งหมด จำนวน 9 คน

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
จารุพร นาคเส็ง
ชั้น ม.6/3 GPA=3.85
สอบได้ที่ 10

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 11 คน
นพดล ฉายเจริญ : ม.2/2
ธมนวรรณ สานสะอาด : ม.2/7
เตวิชญ์ ฤกษ์ทวีสุข : ม.3/4
อินทิรา อุ่นจิตต์ : ม.4/7
ศศิกานต์ วงษ์เอี่ยม : ม.4/7
ชุติมณฑน์ ศุภกิจกาญจนา : ม.5/4
ศิริลักษณ์ พันธ์เปรม : ม.5/5
พรหมพร เจริญกุล : ม.5/7
กนกพร ทรัพย์อยู่ : ม.6/3
ชลิดา นวมหอม : ม.6/4
พิสิษฐ์ ชูลาภ : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง