Online  36  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 1570
อยากให้กลับมาดูเกรดได้ทุกเทอมค่ะ  [13/10/2564]
ทำไมสัปดาห์สะสางงานไม่อยู่หลังปลายภาคครับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอสัปดาห์สะสางงานอีกครั้งครับ  [3/10/2564]
พิมพ์ไปก็เท่านั้นแหละม้าง55555555555  [9/8/2564]
อ่านทั้งหมด

สถิติจำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ (ปี)
ของนักเรียน ทุกระดับชั้น

    อายุ (ปี)     จำนวน(คน)
ชาย หญิง รวม
-  อายุน้อยกว่า 12 ปี ลงไป 2 0 2
-  อายุ 12 ปี 82 119 201
-  อายุ 13 ปี 154 195 349
-  อายุ 14 ปี 169 163 332
-  อายุ 15 ปี 132 206 338
-  อายุ 16 ปี 116 219 335
-  อายุ 17 ปี 109 210 319
-  อายุ 18 ปี 45 73 118
-  อายุตั้งแต่ 19 ปี ขึ้นไป 4 4 8
รวม 813 1189 2002

 เลือกระดับชั้นที่ต้องการแสดงอายุ 

แสดงกราฟ

 


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายเอนก สุทธิสินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
นันทวัฒน์ พาหา
ชั้น ม.6/7 GPA=3.98
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 4 คน
ธนภัทร เต้าชุ้น : ม.2/3
ปารณีย์ ม้าเทศ : ม.2/4
นภัฎศกร นึกงาม : ม.3/10
ศุภวิชญ์ จันทร์เรือง : ม.5/3
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง