Online  63  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4306
โอเคกับคำสั่งของผอ.มากๆนะครับ ที่ให้คุณครูสอนนร.แค่30นาทีต่อคาบ ทำให้สองคาบติดอย่างผมสบายลงไปบ้าง แรกๆก็สอนแค่30นาทีนะครับ ผ่านมาสักระยะนึงคุณครูก็กลับมาสอนเต็มคาบเหมือนเดิม ช่วยรับไว้พิจารณาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  [12/7/2564]
ลดการบ้านสักนิดก็ได้ค่ะ พวกงานเขียนอะไรพวกนี้เหนื่อยมากค่ะ จดทุกวันเลย จดจนเหนื่อยแล้ว อยากเรียนออนไลน์แบบสนุกๆค่ะ ทุกวันนี้เรียนน่าเบื่อมากๆๆๆๆๆ ไม่เข้าสมองเลย   [12/7/2564]
ไม่มีมาตรการลดการบ้านเหมือนโรงเรียนอื่นบ้างหรอครับหรือตามไม่ทัน นักเรียนทำงานกันงกๆเหนื่อยจะตายกันอยู่แล้วครับ  [12/7/2564]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 16 20 36
1/2 18 21 39
1/3 17 22 39
1/4 17 22 39
1/5 17 21 38
1/6 16 22 38
1/7 5 22 27
1/8 10 13 23
1/9 16 20 36
1/10 21 16 37
รวม   10 153 199 352
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 14 22 36
2/2 22 13 35
2/3 14 21 35
2/4 15 20 35
2/5 16 19 35
2/6 14 21 35
2/7 24 11 35
2/8 18 16 34
2/9 16 19 35
2/10 18 16 34
รวม   10 171 178 349
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 13 18 31
3/2 10 23 33
3/3 8 29 37
3/4 15 20 35
3/5 23 13 36
3/6 24 12 36
3/7 6 29 35
3/8 26 7 33
3/9 21 11 32
3/10 23 13 36
รวม   10 169 175 344
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1045 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 13 16 29
4/2 8 29 37
4/3 11 26 37
4/4 11 26 37
4/5 9 28 37
4/6 9 28 37
4/7 17 27 44
4/8 14 29 43
4/9 19 25 44
รวม   9 111 234 345
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 16 14 30
5/2 14 30 44
5/3 16 29 45
5/4 15 27 42
5/5 16 27 43
5/6 16 31 47
5/7 13 34 47
5/8 24 19 43
รวม   8 130 211 341
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 14 18 32
6/2 10 31 41
6/3 15 24 39
6/4 7 32 39
6/5 7 29 36
6/6 8 36 44
6/7 15 18 33
6/8 17 10 27
รวม   8 93 198 291
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 977 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 55 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 2022 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 25/7/2564


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง
ครู

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชนาธิป ศรีบริสุทธิ์
ชั้น ม.6/2 GPA=3.95
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 1 คน
จุฑารัตน์ ตันเจริญ : ม.3/2
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง