Online  28  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 4749
ทัศนศึกษาปีนี้ไปที่ไหนคะ  [7/11/2562]
ใครขโมยรีโมทProjectorกับหัวแปลงVGAห้อง423นำมาคืนด้วย  [6/11/2562]
ต้องการตารางสอนก่อนเปิดเทอม  [27/10/2562]
ไม่อยากติดร ติด0 มีเวลาน้อยมาก  [25/9/2562]
ถ้าไม่ให้เข้าโรงเรียนก็ให้ยามบอกเเต่เเรกเลย จะได้ไม่ต้องเข้ามาให้โดนไล่  [14/9/2562]
อ่านทั้งหมดสถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 14 21 35
1/2 14 23 37
1/3 17 18 35
1/4 17 17 34
1/5 16 18 34
1/6 18 16 34
1/7 18 16 34
1/8 19 16 35
1/9 18 16 34
1/10 15 17 32
1/11 2 8 10
รวม   11 168 186 354
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 9 24 33
2/2 12 22 34
2/3 7 31 38
2/4 7 30 37
2/5 5 31 36
2/6 18 19 37
2/7 10 28 38
2/8 26 13 39
2/9 24 8 32
2/10 23 10 33
รวม   10 141 216 357
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 13 22 35
3/2 13 30 43
3/3 17 21 38
3/4 16 25 41
3/5 15 26 41
3/6 3 16 19
3/7 15 28 43
3/8 11 27 38
3/9 23 6 29
3/10 26 6 32
รวม   10 152 207 359
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 31 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1070 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 14 18 32
4/2 9 31 40
4/3 15 26 41
4/4 8 33 41
4/5 7 34 41
4/6 8 35 43
4/7 15 25 40
4/8 18 10 28
รวม   8 94 212 306
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 9 19 28
5/2 7 22 29
5/3 5 26 31
5/4 10 21 31
5/5 9 23 32
5/6 12 27 39
5/7 10 25 35
5/8 13 5 18
รวม   8 75 168 243
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 9 22 31
6/2 7 28 35
6/3 10 24 34
6/4 9 23 32
6/5 6 26 32
6/6 6 27 33
6/7 11 26 37
6/8 5 23 28
6/9 15 9 24
รวม   9 78 208 286
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 25 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 835 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 56 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 1905 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 18/11/2562


แนะนำผู้บริหาร
นาย
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา
ครู


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ปฏิภาณ ชัชวาลย์
ชั้น ม.1/2 GPA=3.93
สอบได้ที่ 5

ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง