Online  57  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 9280
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
ลงเกรดในเว็บด้วยค่ะ  [27/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
อ่านทั้งหมด
สถิติจำนวนนักเรียนและการสืบค้นข้อมูลนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ค้นหานักเรียนปัจจุบัน แสดงรายชื่อนักเรียน
พิมพ์ชื่อแล้วEnter
พิมพ์ชั้นแล้วEnter เช่น 1/5
รายชื่อนักเรียน ณ วันที่ 22 พ.ค.58 ชั้น ม.1 2 3 4 5 6(*.pdf)
แสดงรายชื่อนักเรียนที่กำลังเรียนทั้งหมด
แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลาออกระหว่างปี
แสดงรายชื่อนักเรียนที่เข้าใหม่ระหว่างปี
สถิติจำนวนชื่อนักเรียนแต่ละปีการศึกษา

ชั้น ม .1
ชั้น ม .2
ชั้น ม .3
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
1/1 14 22 36
1/2 22 13 35
1/3 14 21 35
1/4 16 19 35
1/5 16 19 35
1/6 14 21 35
1/7 24 11 35
1/8 18 17 35
1/9 15 20 35
1/10 20 16 36
รวม   10 173 179 352
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
2/1 13 18 31
2/2 10 24 34
2/3 8 29 37
2/4 15 20 35
2/5 23 14 37
2/6 23 12 35
2/7 6 29 35
2/8 27 7 34
2/9 21 11 32
2/10 22 13 35
รวม   10 168 177 345
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
3/1 9 24 33
3/2 12 22 34
3/3 6 31 37
3/4 7 30 37
3/5 4 31 35
3/6 19 20 39
3/7 10 28 38
3/8 26 13 39
3/9 22 7 29
3/10 21 8 29
รวม   10 136 214 350
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 1047 คน
ชั้น ม .4
ชั้น ม .5
ชั้น ม .6
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
4/1 16 14 30
4/2 14 30 44
4/3 16 29 45
4/4 15 27 42
4/5 16 27 43
4/6 14 30 44
4/7 13 34 47
4/8 24 19 43
รวม   8 128 210 338
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
5/1 14 18 32
5/2 10 31 41
5/3 15 24 39
5/4 7 32 39
5/5 7 29 36
5/6 8 36 44
5/7 15 18 33
5/8 17 10 27
รวม   8 93 198 291
 ชั้น/ห้อง 
 ชาย 
 หญิง 
 รวม 
6/1 9 19 28
6/2 7 21 28
6/3 5 26 31
6/4 10 20 30
6/5 9 24 33
6/6 9 27 36
6/7 10 24 34
6/8 12 5 17
รวม   8 71 166 237
รวมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 ห้อง
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 866 คน
รวมห้องเรียนทั้งหมด 54 ห้อง
รวมนักเรียนทั้งหมด 1913 คน
ข้อมูลคำนวณ Real Time วันที่ 1/3/2564


แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายพรพีระ สังข์กระแสร์
ครูชำนาญการพิเศษ

อวยพรวันเกิดครูที่เกิดในวันนี้

ครูชวกร คงกะเรียน

ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
สาธิตา แซ่เล้า
ชั้น ม.6/1 GPA=3.98
สอบได้ที่ 3

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 3 คน
พีรพงษ์ ผูกรักษ์ : ม.2/5
ณัฐฌา วงษ์สวรรค์ : ม.3/7
ธนโชติ จันหอม : ม.4/1
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง