Online  40  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 5931
บนห้องแอร์ก็เปิดไม่ติด พอไปโรงอาหารป้าก็เดินมาปิดพัดลม เดี๋ยวนี้โรงอาหารเปิดพัดลมเป็นเวลาแล้วหรอ  [25/2/2562]
แนะนำเลยครับ เรื่องวงดนตรี อยากให้มีใหม่  [6/2/2562]
อยากให้ รร มีเครื่องดนตรีวงสตริงใหม่จังเลยยย  [6/2/2562]
หงุดหงิดอยากไปเที่ยวกับโรงเรียน  [6/2/2562]
สำหรับโรงเรียนนี้นะคะ เสียงของนักเรียน = ไม่มีความหมาย  [4/2/2562]
อ่านทั้งหมดขอเชิญร่วมอวยพรวันเกิดของคุณครู
ที่เกิดประจำเดือน เมษายน นี้ มีผู้เกิดจำนวน 7 คน
HAPPY~BIRTH~DAY~TO~YOU.
สุขสันต์วันเกิดผู้ที่เกิดเดือน เมษายน
นายสมชาติ ตรียินดี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางมนทิรา มะม่วงชุม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางการะเกษ อ่อนแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นางวรรณี แก้วอุปการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายก่อกิจ ธีราโมกข์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด
นายสิทธา ทับปิ่นทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.xxxx
ลงชื่ออวยพรวันเกิด

 


แนะนำผู้บริหาร
นายประทีป หวานชิต
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
มานิตา อ่อนนาง
ชั้น ม.5/2 GPA=3.73
สอบได้ที่ 7

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 7 คน
พรธีรา เยขลิบ : ม.2/4
ธนกร ฤทธิ์ไวย : ม.3/7
นันทนัช ชัยมงคล : ม.3/9
อารีญา เครือวัลย์ : ม.5/4
โชติกา สงวนวงศ์ : ม.5/6
อลิษา พิพัฒน์นนทชัย : ม.6/5
พลาพร ตันเส็ง : ม.6/5
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง