Online  103  คน        
 ครู   นักเรียน    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 7553
ขอความกรุณาช่วยลงเกรดในเว็บโรงเรียนให้หน่อยค่ะล่าช้ามาหลายวันแล้วค่ะ🙏  [28/11/2563]
อยากได้ใบประเมินคุณครูค่ะ  [7/11/2563]
ขอความกรุณาให้ทางโรงช่วยดูเรื่องคนที่ทำทาสีตึกหน่อยค่ะ เขาสูบบุหรี่กันในขณะที่นักเรียน เรียนค่ะ มันเหม็นและส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพนักเรียนและคุณครูที่กำลังสอนค่ะ ขอบคุณค่ะ  [22/8/2563]
อ่านทั้งหมด
เพราะวันนี้ ...คือวันสำคัญของคุณ
Happy Birthday

ดอกไม้ รอยยิ้ม ความสำเร็จ ความสุขกายสุขใจ
สุขภาพที่ดี และพรอันประเสริฐทั้งมวล
จงมีแด่ เด็กชายธีรเดช เปลาเล ตลอดไป
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY
HAPPY ~BIRTH ~DAY
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY
HAPPY ~BIRTH ~DAY
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU
HAPPY ~BIRTH ~DAY
HAPPY ~BIRTH ~DAY
HAPPY ~BIRTH ~DAY ~TO ~YOU~...
ข้อมูลนักเรียน
เชิญร่วมอวยพรวันเกิด

ชื่อ : เด็กชายธีรเดช เปลาเล
เลขประจำตัว : 33244
วันเกิด : 25/02/2550
อายุ : 14 ปี 1 เดือน 29 วัน
ชื่อผู้อวยพร:
ข้อความ:
ยืนยันตัวเลข : 1607  *
   
สุภาพชน คนที่  ข้อความอวยพรวันเกิด

แนะนำผู้บริหาร
นายสุริยะ จันทร์สนอง
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

แนะนำคุณครูของโรงเรียน
นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


ผลการเรียน TopTen
ภาคเรียนที่ผ่านมา
ชาดา กมลทิพย์วงศ์
ชั้น ม.5/7 GPA=3.93
สอบได้ที่ 9

สุขสันต์วันเกิดคุณครูที่เกิดเดือนนี้
นักเรียนที่เกิดวันนี้ จำนวน 11 คน
นพดล ฉายเจริญ : ม.2/2
ธมนวรรณ สานสะอาด : ม.2/7
เตวิชญ์ ฤกษ์ทวีสุข : ม.3/4
อินทิรา อุ่นจิตต์ : ม.4/7
ศศิกานต์ วงษ์เอี่ยม : ม.4/7
ชุติมณฑน์ ศุภกิจกาญจนา : ม.5/4
ศิริลักษณ์ พันธ์เปรม : ม.5/5
พรหมพร เจริญกุล : ม.5/7
กนกพร ทรัพย์อยู่ : ม.6/3
ชลิดา นวมหอม : ม.6/4
พิสิษฐ์ ชูลาภ : ม.6/6
ดูคำอวยพรที่ผ่านมาแล้ว
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง