แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    เรียนคุณครูและบุคลากรทุกท่าน จัดทำรายงานการพัฒนาตนเอง ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งกลับมาทาง mail ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ More...
 [วันที่:24 กันยายน 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    ประกาศรับสมัครยามและแม่บ้าน More...
 [วันที่:21 กันยายน 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    ค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ More...
 [วันที่:10 กันยายน 2562   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    ใบสรุปบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธาธารณประโยชน์ More...
 [วันที่:8 กันยายน 2562   ผู้ประกาศ:บุษยมาศ ]
    คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือน กันยายน 2562 More...
 [วันที่:1 กันยายน 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาการประจำสถานศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2562 More...
 [วันที่:1 สิงหาคม 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    คำอธิบายรายวิชา วิชาการป้องกันการทุจริต สำหรับใส่ในบุคมาร์ค เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย ครูศิริพรรณ เรียบเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ More...
 [วันที่:30 กรกฏาคม 2562   ผู้ประกาศ:เกษมสิทธิ์ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |