แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    คำสั่งเวร ประจำเดือน มิถุนายน 2562 More...
 [วันที่:31 พฤษภาคม 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน More...
 [วันที่:13 พฤษภาคม 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้บันทึก หรือนำไปพิมพ์ออกเป็นเอกสารเพื่อทำการบันทึกสมุดกิจกรรมชุมนุม More...
 [วันที่:10 พฤษภาคม 2562   ผู้ประกาศ:เกษมสิทธิ์ ]
    ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน ที่มีสิทธิ์เข้าสอบ More...
 [วันที่:7 พฤษภาคม 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูล ส่งมาพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ที่ mail ชื่อ kitimason@gmail.com เป็นไฟล์รูปภาพ โดยวันสอบให้นำเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมาส่งด้วยตนเอง More...
 [วันที่:29 เมษายน 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด More...
 [วันที่:29 เมษายน 2562   ผู้ประกาศ:กิติมา ]
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2561 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม(ฉบับปรับปรุง) More...
 [วันที่:20 มีนาคม 2562   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |