แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานปี2562โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ใหม่ More...
 [วันที่:13 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    ประกาศผลกาสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4 More...
 [วันที่:12 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    ประกาศจากโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 ส่งผลในการจัดกิจกรรมต่างๆ More...
 [วันที่:11 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:จิรวดี ]
    ประกาศผลการสอบคัดเลือก โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.1 More...
 [วันที่:11 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    ปฏิทินปฏิบัติงานและนัดหมายครู นักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (มีนาคม เมษายน) และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (พฤษภาคม) More...
 [วันที่:10 มีนาคม 2563   ผู้ประกาศ:นิชนันท์ ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |